Snack's 1967
صفحه اصلی

تخت بیمارستانی کیان طب سلامت


تخت بیمارستانی یا تختخواب بیمارستانی، تختخوابی است که مخصوص بیماران بستری در بیمارستان یا سایر افرادی که به نوعی مراقبت‌های بهداشتی نیاز دارند، طراحی شده است. این تخت‌ها هم برای راحتی و رفاه حال بیمار و هم برای راحتی کارکنان مراقبت‌های بهداشتی از ویژگی‌های خاصی برخوردار هستند. تخت بیمارستانی با توجه به نوع بیماری، مدت زمان مورد نیاز برای بستری شدن، سطح خدماتی که توسط بیمارستان ها ارائه می شوند، بر اساس طبقه بندی های کلی مثل تخت بیمارستانی برقی یا تخت الکتریکی ، نیمه برقی و مکانیکی یا تخت بیمارستانی لگن دار وجود دارد، نوع مصرف تخت ها (خانگی یا بیمارستانی) و یا وزن بیمار در انواع مختلف تولید می شود. که کارشناسان ما بر اساس نیاز شما به شما بهترین گزینه را معرفی خواهند کرد. کاربرد های “ تخت بیمارستانی “می تواند برای اتاق های عمل، ویزیت، نگهداری بیماران در بخش مراقبت های ویژه متفاوت باشد که این مهم ترین عامل در خرید تخت بیمارستانی یعنی توجه به نیاز شماست.

https://ktsalamat.com/ 

https://ktsalamat.com/gynecology-bed/ 

https://ktsalamat.com/electric-bed/ 

https://ktsalamat.com/lagan-hospital-bed/